Prince Hotel Kuala Lumpur, Grill To Perfection at Eccucino


eccucino bbq - 09.jpg

eccucino bbq - 10.jpg
Fresh Cut Maguro

eccucino bbq - 11.jpg
Salmon Sashimi

eccucino bbq - 12.jpg
Sushi and maki set

eccucino bbq - 13.jpg

Fresh Wasabi ….

eccucino bbq - 14.jpg

Salmon with olive and tomatoes

eccucino bbq - 15.jpg